Andningsdiagnostik och Ventilation

Sygdomme, der påvirker luftvejene, omfatter astma, KOL, kronisk bronkitis, emfysem og cystisk fibrose. Hundredvis af millioner mennesker i hele verden lider ifølge WHO af kroniske luftvejssygdomme, der kan forebygges. Tidlig diagnosticering kan spare og forbedre liv og reducere offentlige omkostninger.

3001A Højfrekvente Oscillerende Ventilator

Læs mer

3100B Højfrekvente Oscillerende Ventilator

Læs mer

PrismaVent

Læs mer

Peak Flow Meter (PEF)

Læs mer

Blender Bird High Flow

Læs mer

Blender Bird Low Flow

Læs mer

Blender UltraBlender

Læs mer

Blender Bird OmniBlender

Læs mer

SenTec Oxivent og SenTec V-sign

Læs mer

Blender - Sentry 2

Læs mer