Events and webinars

  • Area

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

DSPAP er en videnskabelig forening, hvis formål er at fremme uddannelse, forskning og udvikling af basal og anvendt pædiatrisk allergologi og pulmonologi, og arrangere videnskabelige møder/efteruddannelsesmøder….

FYA symposium

Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020 Erfarne foredragsholdere tale om de nyeste tiltag inden for en række områder, vi alle kommer i berøring med i hverdagen. Det er fagligt relevant for alle og samtidig en enestående anledning til at hygge sig…

Dansk Rygkirurgisk Selskab

Fremme det videnskabelige arbejde indenfor rygområdet herunder at afholde videnskabelige møder, fremme kirurgisk uddannelse indenfor rygområdet, fremme forståelse og samarbejde mellem de rygopererende specialer i Danmark, udbygge den kirurgiske rygbehandlings nationale og internationale relationer såvel indenfor forskning som indenfor…

Intensiv Symposium 2022

Formålet for foreningen er at udbrede kendskabet til og støtte forskning og udvikling inden for intensiv terapi. Foreningen er tilknyttet Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT)….

sign up to event

Punch line saying about something.