Kurs og seminarer

Vi i Timik ønsker å bidra på best mulig måte til minimering av risikoen for COVID-19-smitte. Derfor har vi nå utarbeidet en plan for webinarer i 2021. Ved å redusere antall reiser og møter ønsker vi å møte deg på en COVID-19 vennlig digital plattform fordi vi ønsker fortsatt å støtte deg som bruker av våre produkter. Dele oppdateringer og kjøre kurs og opplæring slik at du skal få best mulig opplevelse av produkter du benytter i ditt daglige arbeid som leveres av oss i Timik.

Velkommen til våre gratis digitale webinarer. Noter dato eller klikke på lenken under hvert kurs for å sende inn et ønske om å motta en invitasjon til webinaret når det nærmer seg.

Du kan ta kontakt med oss om du lurer på noe.

Respiration – Aerogen webinar

Dato: 03.11.2021, kl. 15:00-16:00
Hvor: Microsoft Teams
Tema: Kliniske erfaringer med Aerogen nebulisering

Senest i forbindelse med Covid-19 pandemien, anbefalede internationale guidelines brugen af Aerogen i relation til intuberede, Covid-19 positive patienter mhp. at reducere risiko for smittespredning til det kliniske personale. Én blandt mange fordele er, at den kan anvendes til alle behandlingsmodi: Mekanisk ventilation/NIV/High Flow/spontan ventilation.

Hvem passer det for: 

Tilmelding
Tildel dig her

Gjennomførte kurs