Erklæring om privatlivsbeskyttelse

Behandling af personoplysninger
Her finder du information om, hvilke personoplysninger Timik AS indhenter, og hvad vi gør for at sikre privatlivsbeskyttelsen.

Personoplysninger er oplysninger og vurderinger, som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personoplysninger, som vi behandler, er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi har ansvaret for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler. Vi synes, det er vigtigt, at du ved, hvilke oplysninger vi indhenter, og hvad vi gør for at varetage beskyttelsen af dit privatliv.

Nedenfor ser du, hvilke oplysninger vi indsamler og anvender, hvorfor og hvordan vi indhenter dem, og hvordan vi beskytter dem.

Om Timik-organisationen
Timik-organisationen er et nordisk selskab med fokus på medicinsk udstyr og udstyr til behandling og diagnosticering af kroniske sygdomme. Vi er specialister i at gøre de nyeste fremskridt inden for medicinsk teknologi tilgængelige og rimelige for folk, hvis dagligliv er påvirket af disse forhold. Timik Group har hovedkontor i Sverige og har derudover kontorer i Norge, Finland og Danmark. Vores distribution er regional.

I Norden møder organisationen markedet med sit eget Timik brand samt alle vores leverandørers navne og produkt-brands. Timik betjener virksomheds- og privatkunder på det nordiske marked. Timik henvender sig til virksomhedskunder med medicinsk udstyr og udstyr til behandling og diagnosticering af kroniske sygdomme i Norden og er sammensat af forretningsområder med forskellige spidskompetencer. Hvis ikke andet er anført eller fremgår af sammenhængen, gælder erklæringen om privatlivsbeskyttelse både for behandling af personoplysninger på det private marked og på virksomhedsmarkedet i Norden.

Rammerne for behandling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger inden for rammerne af gældende norsk lovgivning. Personoplysninger indhentes, når det er nødvendigt for at udføre de opgaver og tjenester, vi er pålagt at udføre i henhold til loven og/eller en given aftale.

Når vi bruger udtrykket «behandling» af personoplysninger, betyder det enhver brug af personoplysninger, som for eksempel indsamling, registrering, samkøring, lagring eller en kombination af disse eller lignende anvendelser.

Al behandling af personoplysninger kræver, at der findes et lovligt grundlag for behandlingen. Hvis der ikke foreligger andet lovligt grundlag, fx at der er indgået en aftale, der gør det nødvendigt at behandle visse personoplysninger, vil vi altid bede om dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger.

Formålene med behandling af personoplysninger
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er først og fremmest at administrere kundeforholdet samt lignende behandling, som er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, vi har påtaget os over for dig som kunde og/eller modtager af vores tjenester. Vi behandler også personoplysninger i den udstrækning, lovgivningen påbyder eller giver adgang til det, eller i tilfælde, hvor du har givet samtykke til den aktuelle behandling.

Derudover behandler vi personoplysninger blandt andet i forbindelse med kundeopfølgning og markedsføring samt regelmæssig testning og opdatering af drifts- og sikkerhedssystemerne i vores kunde- og datasystemer.

Om hvilke personoplysninger, der behandles
Alle personoplysninger vil som hovedregel være modtaget direkte fra dig. Hvis vi indhenter oplysninger om dig fra tredjeparter (for eksempel fra kreditoplysningsvirksomheder), har du normalt krav på at blive informeret om det.

De oplysninger, vi behandler, kan blandt andet omfatte: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, interesser, arbejdsområder, stilling, arbejdsgiver, samt hvilke af vores tjenester du anvender eller er interesseret i. For enkelte af vores tjenester kan det være nødvendigt at behandle andre typer af personoplysninger. Dette vil i så fald fremgå af vilkårene for den enkelte tjeneste.

Udlevering af personoplysninger til tredjeparter
Hvis der foreligger lovbestemt oplysningspligt over for offentlige myndigheder, vil de aktuelle personoplysninger blive udleveret i henhold til myndighedens krav. Relevante personoplysninger kan også udleveres til selskaber/organisationer, som vi samarbejder med, såvel inden for som uden for EØS- og EU-området, for at gøre det muligt at udføre de opgaver og tjenester, vi er pålagt at udføre i henhold til lovgivningen eller en given aftale.

Dine personoplysninger vil ikke under nogen omstændigheder blive overført, uden at der er indgået nødvendige aftaler, der sikrer, at dine rettigheder varetages. Ved overførsel til lande uden for EU/EØS, som ikke er godkendt af EU-kommissionen vil vi altid sørge for, at overførslen sker på grundlag af garantier fra modtager, normalt EU’s standardaftaler om overførsel til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield-ordningen (USA).

Kunderegister – virksomhedsmarkedet
Timiks-organisationen i Norden har adgang til et fælles register over virksomhedskunder. Formålet er at administrere kundeforhold bedst muligt og samordne tilbudet af tjenester og rådgivning fra de forskellige selskaber i koncernen.

Registret over erhvervskunder indeholder oplysninger om kunden, såsom selskabsnavn, adresse og information om kontaktperson hos kunden, oplysninger om, hvilket selskab virksomhedskunden er kunde i, og hvilke tjenester og produkter virksomhedskunden har aftale om. 

Følgende selskaber har adgang til Timiks fælles register over erhvervskunder:

 • Timik Group AB (Sverige)
 • Timik AB (Sverige)
 • Timik AS (Norge)
 • Timik Medical Oy (Finland)
 • Timik ApS (Danmark)

Kundeopfølgning og markedsføring
Når vi har et kundeforhold til dig
Vi sender dig markedsføring om vores produkter og tjenester inden for de produkt- og tjenestekategorier, hvor vi allerede har en relation til dig. I den forbindelse kan vi bruge de oplysninger, vi har registreret om dig, fx navn, kontaktoplysninger og hvilke tjenester eller produkter, vi har indgået aftale om. For virksomhedskunder vil vi indhente lignende neutrale oplysninger fra vores fælles register over virksomhedskunder.

Andre produkt- og tjenestekategorier, eller hvis vi ikke har et kundeforhold til dig
Hvis vi markedsfører produkter og tjenester inden for en anden tjenestekategori end det, vi har en aftale om, eller ikke har et kundeforhold, vil vi ikke sende dig markedsføring, uden at du på forhånd har givet samtykke til dette.

Du vil altid have mulighed for at framelde dig tjenesten, når du modtager markedsføringshenvendelser fra os via e-mail.

Du kan også kræve dit navn spærret for brug i markedsføringsøjemed ved at henvende dig til vores kundeservice eller din kontaktperson i Timik-organisationen.

Selvom du har sagt, at du ikke vil modtage markedsføring, vil du stadig modtage anden information relateret til kundeforholdet, fx information vedrørende bestillinger, forsendelsesoplysninger og lignende.

Som privatperson vil du normalt ikke modtage markedsføringshenvendelser fra os mere end én gang pr. halvår, men dette kan variere.

Samtykke
Formål og oplysningstyper
Hvor vi baserer vores behandling af personoplysninger på dit samtykke, vil det fremgå klart af samtykkeerklæringen, til hvilket eller hvilke formål samtykket er indhentet (fx markedsføring af vores forskellige tjenester).
Medmindre andet fremgår af samtykkeerklæringen, vil vi anvende følgende personoplysninger om dig, når der udsendes markedsføring baseret på dit samtykke:

 • Navn
 • E-mail
 • SMS
 • Eventuelle interesseområder eller præferencer, du har oplyst
 • Stilling (gælder kun virksomhedsmarkedet)

Samtykke er frivilligt
Det står dig frit for at beslutte, om du vil give dit samtykke eller ej, og du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.
Du har ret til indsigt i de personoplysninger, der er registreret til ovennævnte formål.

Systemtestning og kvalitetssikring
Dine personoplysninger bliver håndteret af flere it-systemer, alle udviklet til specifikke og nødvendige operationelle formål. For at sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke mindst informationssikkerhed er det nødvendigt at foretage regelmæssige opdateringer, testning, fejlsøgning etc. I den forbindelse kan der foretages kloning af data og duplikering af enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikeret miljø, således at operationerne ikke påvirker den daglige drift af hovedsystemet. Alle oplysninger, som vi behandler som led i intern systemtestning og kvalitetssikring eller lignende, er underlagt de samme krav til informationssikkerhed og strenge rutiner, som når oplysningerne bliver behandlet til andre formål. Ingen kopier eller back-up af personoplysninger vil blive lagret længere end nødvendigt.

Indblik, rettelser og sletning
I henhold til persondataloven og GDPR-forordningen har du krav på indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.

Du kan kræve følgende:

 • Opdatering af oplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige
 • At få udleveret en udskrift af, hvad vi har registreret om dig
 • At få eksporteret dine dataoplysninger
 • At blive slettet og glemt

Se kontaktoplysningerne herunder, hvis du ønsker at benytte dig af nogle af disse rettigheder.

Opbevaring og sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige ud fra det formål, de er lagret til. Vi lagrer personoplysninger i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

Spørgsmål eller klager
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller mener, at vi ikke lever op til vores forpligtelser over for dig med hensyn til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os (se kontaktoplysningerne herunder). Du har også ret til at klage til Datatilsynet, men vi opfordrer dig til at kontakte os først.

Behandlingsansvarlig og kontaktoplysninger
Behandlingsansvarlig: Timik Group AB er moderselskabet i Timik-organisationen og vil i de fleste tilfælde være behandlingsansvarlig eller databehandler for de data, der behandles.

Kontaktinformation
Timik Group AB, Hammarsbacken 4A, 191 49 Sollentuna, Sverige.