Produkt

Præhospital
Sygdomme, der påvirker luftvejene omfatter bla. astma, KOL, kronisk bronkitis, emfysem og cystisk fibrose. Hundredvis af millioner mennesker verden over lider ifølge WHO af kroniske luftvejssygdomme, der kan forebygges. Tidlig diagnosticering kan spare og forbedre liv samt reducere offentlige omkostninger

Læs mer

Intensiv

Patienter, der kræver intensiv behandling er nogle af de mest sårbare patientgrupper, såsom for tidligt fødte børn under 500 gram. Den behandling, patienterne modtager på intensivafdelingen, har påviseligt en afgørende effekt på udviklingen af organsvigt og dødelighed. ​Disse patienter kræver stor ekspertise i den avancerede behandling. Timiks produktkatalog inkluderer et bredt udvalg af respiratorer til intensivbehandling, respiratorer med høj frekvens samt respiratorer beregnet til transport.

Læs mer

Respiration

Vi tilbyder et bredt udvalg af brancheførende respirationsteknologi, der hjælper patienter, som er ramt af respiratoriske lidelser ved at behandle og håndtere deres udfordringer. Vi forhandler klinisk testede produkter af høj kvalitet, der hjælper klinikere med at forbedre patienternes resultater og som giver mere sikker og mere omkostningseffektiv behandling.

Læs mer

Anæstesi

Vi tilbyder et bredt udvalg af højkvalitets produkter til anæstesi. Vores produkter giver en lang række muligheder for sikring og vedligeholdelse af patientens luftveje og gør klinikeren i stand til at levere omkostningseffektiv anæstesibehandling af høj kvalitet.

Læs mer

Neonatal

Respirationsproblemer er en af de hyppigst forekommende komplikationer for neonatale patienter. Vi tilbyder de bedste løsninger inden for non-invasiv behandling, overvågning samt produkter, der understøtter personligt tilpasset udviklingsmæssigbehandling med henblik på at forbedre livskvaliteten for børnene og deres familier.

læs mer

Sundhedsforskning

Vi tilbyder forskningsteknologi til brug ved sundhedsforskning i forbindelse med alt fra pilot- til populationsstudier. Vi overvåger løbende markedet for den type teknologier og design, der giver vores kunder et højt niveau af komfort og store terapeutiske fordele. Vi tilbyder de nyeste teknologier inden for medicinsk teknologi, der bæres direkte af patienten.

læs mer

Patientmonitorering

Timik Group tilbyder et bredt udvalg af udstyr til monitorering af patienter på intensivafdelinger, skadestuer, hjerteafdelinger og i forbindelse med perinatal pleje. Vores brede udvalg af produkter og tilbehør er kompatibelt med mange populære mærker og designet med kvalitet, komfort og nem anvendelse for øje.

læs mer

Respirationsdiagnostik

Det anslås, at ét ud af ti dødsfald i Europa skyldes respiratoriske forhold. I Timik Group betragter vi respiratoriske lidelser som et kritisk sundhedsproblem, og vi arbejder aktivt på at finde effektive behandlingsmuligheder, der kan hjælpe de ramte patienter. Tidlig diagnosticering kan redde liv eller forbedre livskvaliteten og reducere offentlige omkostninger. Lidelser, der påvirker luftvejene, inkluderer blandt andet astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kronisk bronkitis, emfysem og cystisk fibrose.

læs mer

Hjemmebehandling (søvnmonitorering og respiratorisk behandling i hjemmet)

Vi forhandler diagnostiske og terapeutiske systemløsninger af højeste kvalitet til afhjælpning af søvn- og respiratoriske udfordringer. Søvnrelaterede respirationslidelser er en gruppe af lidelser, der er karakteriseret ved afvigelser i vejrtrækningsmønstret (pauser i vejrtrækningen) eller kvaliteten af ventilationen under søvnen. Obstruktiv søvnapnø er blandt de mest almindelige af disse lidelser. Søvnapnø associeres med en øget risiko for forhøjet blodtryk, hjertesygdom, depression og ulykker relateret til træthed. Med vores udvalg af respiratorer til hjemmebrug og andre søvnrelaterede produkter er det vores mål at kunne tilbyde den højeste kvalitet og den bedste komfort til patienter, der er ramt af disse udfordringer. 

Læs mer