Peak Flow Meter (PEF)

Et frisk luftpust

Pinnacle Peak Flowmåler hjælper astmapatienter til at måle deres lungefunktion og registrerer ændringer. Pinnacle måler både PEFR og PEF og giver dermed sundhedspersonalet et vigtigt indblik i sygdommens sværhedsgrad og udvikling samt gør det lettere at ordinere den rette behandling. Pinnacle er fremstillet af medicinske polymerer og rustfrit stål, og det et holdbart, pålideligt og let anvendeligt apparat, der anvendes til at kontrollere behandlingen af astma.

  • Inkluderer peak flow-zoner
  • Stor, let aflæselig skala
  • Gennemprøvet holdbarhed
Respirationsdiagnostik

Service og support

Service og support bliver stadig mere vigtigt, og det medicinske udstyr udvikler sig hele tiden og bliver mere og mere enestående og sofistikeret. Vi vil gerne hjælpe jer bedst muligt og sikre, at jeres medicinske udstyr kører, som det skal, hver dag. 

Det er vigtigt for os, at vores kunder er glade for deres medicinske udstyr, og vi tilstræber at have den bedste service- og supportenhed. For at kunne supportere jer bedst muligt har vi et serviceprogram. 

Timik Service Program 
Serviceprogrammet er opdelt på en servicekontrakt med 4 niveauer med installation, undervisning og uddannelse af betjeningspersonalet. Servicekontrakterne specialtilpasses for at optimere udstyrets funktion, driftssikkerhed og sikkerhed. Gennemførelse af forebyggende vedligeholdelse viser sig altid mere omkostningseffektivt i det lange løb for vores kunder.